לתוצאות של הבחירות האחרונות ב- 2020

{{calcResults.totalVotes}}
{{calcResults.blockPercent}}
{{calcResults.totalVotesAboveBlock}}
{{calcResults.generalMeasure}}
{{calcResults.totalMandatesByVotes}}
{{calcResults.totalMandates}}

הסכמי עודפים

מפלגות קולות מנדטים מקולות מנדטים מעודפים
{{pc.party1.partyName}} - {{pc.party2.partyName}} {{pc.party1.votes + pc.party2.votes}} {{pc.mandatesByVotes}} {{pc.spareMandates}}

מפלגות

מפלגה קולות מנדטים מקולות מנדטים מהסכמי עודפים מנדטים מעודפים סך הכל מנדטים עלות מנדט קולות לאיבוד מנדט מרויחה מאיבוד מנדט קולות לתוספת מנדט מפסידה מרווח מנדט
{{party.partyName}} {{party.mandatesByVotes}} {{party.mandatesByConnection}} {{party.spareMandates}} {{party.totalMandates()}} {{party.votesPerMandate()}} {{party.votesToLoseMandate}} {{party.partyEarningMandate.partyName}} {{party.missingVotesForOneMandate}} {{party.partyLosingMandate.partyName}}